Mathea Boogert

Loopbaan

Mathea Boogert, Boog Coaching en Training

Mijn loopbaan ben ik in 1979 begonnen als pedagogisch medewerkster op een Boddaertcentrum, een semi-residentiële instelling waar kinderen met een (complexe) ontwikkelings- en/of gedragsstoornis en hun gezinnen dagbehandeling geboden werd. Centraal stond intensieve uitwisseling en afstemming met alle betrokkenen van het gezinssysteem. Deze stevige start legde de basis voor mijn huidige manier van werken.

In 1987 werd ik moeder en zocht werk dat iets minder intensief was. Ik maakte de overstap naar een functie bij een grote kinderopvangorganisatie, waarbij mijn taak bestond uit de pedagogische en personele begeleiding. Minder intensief was het beslist niet, maar de werkbegeleiding bleek me op het lijf geschreven. Ondertussen merkte ik dat coaching van kinderen, ouders en medewerkers een steeds belangrijkere rol ging spelen.

Sinds 1995 werk ik als werkbegeleider, trainer en coach. In eerste instantie voor verschillende advies- en trainingsbureaus. In mijn werk als coach en trainer komen mijn eigen kwaliteiten volledig tot hun recht.
Ik zoek naar datgene wat mensen uniek maakt, stimuleer hun kwaliteiten en kracht zodat ontwikkeling mogelijk wordt.

Mijn werkstijl kenmerkt zich door rust, helderheid, eenvoud en respectvolle aandacht.

Mede door mijn behoefte deze stijl toe te kunnen passen heb ik in 2007 besloten om coaching en training op mijn eigen wijze aan te bieden. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Boog Coaching en Training.

Opleiding

Na mijn pedagogische HBO opleiding volgde ik diverse trainingen en opleidingen op het gebied van de pedagogiek, begeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
De opleiding tot speltherapeutisch medewerkster, trainer kernkwaliteiten en diverse “train-de-trainer” bijeenkomsten bij het NIZW (huidig NJI) zijn hier voorbeelden van.
Ik ontwikkelde mij steeds meer tot coach en heb een gespecialiseerde opleiding gedaan bij de School voor Coaching te Leiden.

Eenmansbureau

Boog Coaching en Training is een éénmansbureau. Als de opdracht of de gelegenheid daarom vraagt
werk ik samen met collega coaches en trainers uit mijn netwerk.

NOBCO

Boog Coaching en Training is  aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en onderschrijft de ethische gedragscode en het klachtenreglement van de NOBCO.

Logo

Mijn logo is een spiraal van mijn sjaal in mijn lievelingskleuren.
Het logo staat voor kleurrijk, een draai maken, bruggen bouwen maar ook “de boog kan niet altijd gespannen staan”. Reflectie. De sjaal “ont”wikkelt zich gaande weg.

Klanten over Mathea

  • Ik kon me zelf zijn
  • Leerzaam
  • Vakvrouw
  • Rustige en goede uitleg
  • Ontspannen sfeer
  • Veel geleerd
  • Zeer toepasbaar in het dagelijkse werk
  • Manier van aanbieden en meedenken erg prettig.

info@matheaboogert.nl
www.matheaboogert.nl