Trainingen

Trainingen op maat

Een training is geen doel op zich, maar een middel om een vooraf geformuleerd doel te bereiken.
Gericht op professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers bied ik trainingen op het terrein van pedagogiek en communicatie.
Naast vakinhoudelijke kennis en kunde gaat het ook om het ontwikkelen van een zekere mate van rijpheid in zelfkennis, relationele vaardigheden en emotionele ontwikkeling.

De trainingen zijn altijd maatwerk.
Soms gebruik ik beproefde, bestaande trainingen (NIZW/ Ofman) als basis maar deze worden altijd aangepast aan de huidige situatie van het team of de organisatie.

Enkele voorbeelden van trainingen:

 • SPEEL
 • Laten spelen is een vak
 • Werken met baby’s
 • Spelen met ruimte
 • Spelen met buitenruimte
 • Werken met kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand
 • Kernkwaliteiten
 • Interactiestijlen
 • Teamontwikkeling
 • Het opzetten van intervisiegroepen
 • Resultaatgericht managen
 • Vaardigheidstrainingen
 • Time management
 • Werken met persoonlijke ontwikkel plannen
 • Beoordeling- / functioneringsgesprekken
 • Communicatie

Bij (team)conflicten kan Boog Coaching en Training als procesbegeleider ingeschakeld worden.

Een bijeenkomst duurt 2,5 tot 3 uur, maximaal 12 deelnemers.

Werkwijze training

Na het eerste contact is er een vrijblijvend oriënterend gesprek.
Wij maken kennis met elkaar en inventariseren de belangrijkste vragen en behoeften van het team en
de organisatie. We bespreken het huidige functioneren van het team, de ontwikkelvraag en de
gewenste leerdoelen. We bespreken welke werkwijze het best aansluit bij de vraag en de doelen, waarbij ook de implementatie na afloop van de trainingen aan bod komt. Naar aanleiding van dit gesprek ontvangt u een offerte.

info@matheaboogert.nl
www.matheaboogert.nl